Home
STEMADVIES en INFO
Onze geschiedenis
De stichting
Verzet
Nieuws & informatie
contact
Meedoen of steunen
Inloggen voor leden
Gastenboek


 

 

 

Stichting Gezonde Woonomgeving Leudal is een stichting die zich richt op het behoud van een gezond woon- en leefklimaat in de Gemeente Leudal. De Stichting wil voorkomen dat Leudal verandert in een LOGdal waar megastallen onbeheerst gevestigd worden.

 

  

 

Uitzending gemist?

 

Helder, woensdag 23 februari 2011

http://educatie.ntr.nl/helder/alle_uitzendingen/item/3129976/kippenvlees/

Buitenhof, zondag 20 februari 2011

http://player.omroep.nl/?aflID=12170640

Rondom 10, zaterdag 18 september 2010

http://rondom10.ncrv.nl/ncrvgemist/rondom-10-3

 

=====================

Uitzending van Zembla op 10 april 2010 over abtibiotica bij mens en dier.  Dit gaat over de ESBL bacterie.

http://player.omroep.nl/?aflid=10835204&start=00:00:00

 =====================

http://www.novatv.nl/page/detail/uitzendingen/7557

Op deze site van NOVA kunt u ook andere uitzendingen over dit onderwerp bekijken.

 

http://nos.nl/video/135222-qkoorts-thema-bij-gemeenteraadsverkiezingen.html

Uitzending van maandag 8-02-'10 (gemeente Bernheeze) Brabant

 ========================================= 

 

Onderzoek gezondheidsaspecten door GGD in Leudal en Nederweert

Verdeeldheid op conferentie intensieve veehouderij

LEUDAL - Liefst 250 toehoorders maakten deel uit van de ‘Conferentie Gezondheidsrisico’s Intensieve Veehouderij’ op maandag 1 februari in CC De Zaal in Heythuysen. Er werd op een zuivere manier debat gevoerd waarbij zowel boeren, burgers als buitenlui hun zegje konden doen. Sprekers: milieuarts Henk Jans, dierenarts Gijsbert van der Marel, Jan Aarts van Stichting Natuur en Milieu (bestuurslid Stichting Gezonde Woonomgeving Leudal). Na de pauze was een forum, bestaande uit de eerste twee sprekers, huisarts Snel uit Ell, Truus Cornelissen (voorzitter organiserende Stichting Gezonde Woonomgeving Leudal) en woordvoerders van alle partijen van Leudal. Jan Lamers, oud-wethouder van Venlo fungeerde als dagvoorzitter. De LLTB was wel uitgenodigd, maar wilde niet komen. CDA en VVD blijven voor het tot stand komen van mega intensieve veehouderijen. Burgemeester Verhoeven zegde namens het college interactieve debatten toe en een heroverweging. Een werkwijze die volgens hem in de gemeente Leudal vaker toegepast zal worden. Wethouder Verlinden zat er namens Samen Verder en niet als wethouder. (meerderheidsbelang in huidige gemeenteraad namens drie geclusterde partijen waaronder Nieuw Akkoord en Dorpen-Belang) Op de vraag of de collegebelofte een verkiezingsbelofte was, zei Verlinden dat dit niet het geval was. De houdbaarheid zou langer zijn. Voor Samen Verder duurde de houdbaarheid slechts tot dinsdag 2 februari (één dag later). In de raadsvergadering werd de structuurvisie voor het buitengebied door Samen Verder goedgekeurd. De overige partijen - Ronduit Open, Progressief Leudal en PvdA - spreken zich uit tegen de komst van megastallen. (ook in gemeenteraadsvergaderingen) Het stemgedrag van de kiezers in maart zal bepalend zijn voor hoe de politieke kaarten in Leudal geschud worden.

Truus Cornelissen noemde man en paard: er is een maatschappelijk debat gaande over gezondheidsrisico’s van grootschalige intensieve veehouderij. “We moeten voorkomen dat Leudal vol komt met grootschalige intensieve veebedrijven. Voor agrarische ondernemers ligt dit gevoelig. Echter, maatschappelijk verzet groeit in heel Nederland. Brabant stopt met grootschalige intensieve veehouderijen en het RIVM komt met een groot rapport. We moeten nu en in de toekomst met ‘open mind’ discussie voeren over grootschalige intensieve veehouderijen.” Burgemeester Verhoeven gaf aan dat het College van B & W Leudal - aangezien er een maatschappelijk debat gaande is over het wel of niet meer realiseren van megastallen - een heroverweging voor ogen heeft voor alle betrokken partijen, waaronder ook de LLTB. “Leudal heeft een sterke agrarische sector. De Raad moet duidelijke kaders stellen. Dit kan ook betekenen: kiezen voor een wending. Deze conferentie komt voor ons iets te vroeg. Er komt een onderzoek van de GGD in het kader van volksgezondheid zowel in Leudal als in Nederweert.” Op vragen vanuit het publiek zei hij dat nieuwe ideeën het College tot herwaardering noopt. Echter, de uitkomst ligt niet op voorhand vast. Medisch milieukundig arts en biochemicus Henk Jans beaamde dat er in Brabant en Limburg veel fijnstof belasting is en dat deze een risico voor de volksgezondheid vormt. In een Landbouw Ontwikkelings Gebied (LOG) in De Rips is een toename van fijnstof. “Met technieken kan de hoeveelheid fijnstof omlaag. Er is nog geen goed onderzoek gedaan naar endotoxine. Wel is MRSA aangetoond tot 200 meter van mega veebedrijven. Endotoxinen leiden tot chronische bronchitus, geconstateerd bij werknemers in de sector, maar er zijn mogelijk ook minder allergieën bij veehouders, hun kinderen en werknemers. MRSA is geconstateerd op 60% van de varkensbedrijven en 80% van de vleeskalverenhouderijen. 0,13 Procent onder de algemene bevolking. In Duitsland is op twaalf bedrijven binnen een straal van 500 meter een longfunctieverandering geconstateerd (onderzoek 2007). Over het algemeen is 7% longfunctiedaling bij werknemers geconstateerd. Er is een moeilijke relatie tot schade aan de gezondheid te constateren. Er zijn echter risico’s met betrekking tot schaalvergroting: toename van insleep van micro organismen waarbij een infectie bij dieren langer circuleert en verspreiding van micro organismen. Voordelen van schaalvergroting: stalsystemen en technieken. Luchtwassers zorgen voor 80% reductie van ammoniak en 30 à 40% reductie van fijnstof. “We zullen naar LOG’s moeten buiten de kernen (herplaatsing naar weinig tot geen bewoners), naar gesloten bedrijven met modern management. De leefbaarheid van kerndorpen moet verbeteren. In Brabant en Limburg zijn 50 miljoen dieren en 4 miljoen mensen. Daar moet goed mee worden omgaan vanuit diverse aspecten.” Dierenarts Gijs van der Marel beleefde de bekendmaking van de Q-koorts infectie bij mensen als een AH Erlebnis. 12,5 Jaar geleden was de varkenspest en vogelpest niet of nauwelijks gevaarlijk voor de mens. “Bij de Q-koorts zijn zoönosen op natuurlijke wijze van dier op mens overgedragen. In 1995 waren er 20 geitenbedrijven met een beperkte omvang, nu 375 bedrijven met 230.000 dieren. Ondanks een goede hygiëne rijst de vraag: zitten we anno 2010 op een tijdbom? In 2007 27 mensen en in 2009 2.000 mensen met Q-koorts. De bacterie is veranderd en blijkt nu ziekmakender dan voor 2007. De verspreiding en concentratie van zoönosen is op een bedrijf van 1.000 dieren groter dan van één verwerpende geit op een kinderboerderij. Een antibiotica resistentie bij dieren kan voor de mens tot gevaarlijke bacteriën leiden. Denk daarbij aan een ventilator kapot tot een productiefout bij het veevoer. Dan kan een verstoring tot gevolg zijn. Salmonella bij vlees is nog steeds niet uit te bannen. En varkensboeren zijn drager en uitscheider van stafylokokken. Bij een onderzoek in Wageningen is geconstateerd is dat luchtwassers voor fijnstof en micro organismen niet helpen. Als dierenarts heb je de plicht ethisch verantwoord met dieren als producten om te gaan. Dieren zijn topsporters die zich volproppen. De Q-koorts had geen consequentie voor de export. Dus onkosten voor het doden en vernietigen van de geiten worden niet door de EU betaald, maar door Nederland zelf. Het dier is slachtoffer van de grootschaligheid. De boer is slachtoffer van de ‘rat race’. Er is een prijs voor de gezondheid van dier en mens zowel fysiek als geestelijk. Ik doe een oproep aan de gemeente een einde te maken aan de ‘rat race’.” Volgens Jan Aarts moet bedrijfsvergroting ingepast worden in het landschap en voor beheer en onderhoud van waardevolle landschapselementen moet voldoende subsidie komen.

Discussie

Een greep uit de vragen na de pauze. Hoe gedacht over leef- en woongenot van alle bewoners van Leudal? Milieuarts Henk Jans: “Gewoon zeggen wat er aan de hand is. Hoe komen we tot beheersbaarheid? Tot hoe groot laten we de landbouw doorgroeien? Den Haag moet dat in zijn besluitvorming aangeven.” Huisarts Snel meldde dat er bij kleinere stallen geen goede afvoer van stoffen is. Maar als de agrariërs zelf ziek worden, houdt dat nog niet in dat bedrijven sluiten. De eigenaar van een café met rokers sluit ook niet zelf zijn tent. Fijnstof moet volgens Henk Jans weer op de agenda gezet worden. Het is een gevaar voor de volksgezondheid. Hoe wordt de gezondheid aangeslagen in Leudal? Mathieu Wagemans van Ronduit Open: “Welke risico’s willen we nemen? Consumenten bepalen de voedselproductie. Ze moeten ook hun beurs willen trekken voor biologisch vlees.” Leo Moonen, LLTB-bestuurder meldde dat er 2,5 jaar vergaderd is over het fijnstof dossier. VVD’-raadslid Ad Thomassen: “Henk Jans levert geen onomstotelijk bewijs voor intensieve veehouderij in relatie tot schade aan de volksgezondheid. Je kunt geen beleid maken op basis van emotie. Maar de Q-koorts is een voorbeeld van feiten.” Truus Cornelissen reageerde als volgt op emoties die de boventoon zouden voeren: “Als de consument anders wil, moet de sector gaan nadenken hoe ze anders gaan werken. Het verstand ligt bij preventie. De consumenten betalen ontruimingen, vaccinaties en subsidies. Zorg dat het geld bij de boeren terecht komt die goed bezig zijn.” Pieter Kierkels: “Blijf bij feiten in plaats van emoties. Wetenschappers van RIVM hebben duidelijk gezegd dat er mogelijk heel grote risico’s zijn.” Eén conclusie kon na de conferentie zonder emotie getrokken worden: elke inwoner van Leudal kan met zijn stem in maart de beleidsrichting aangeven.

Voor de gratis geschonken koffie en thee dank aan de gemeente.